Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku : Medeni yargılama hukuku, mahkemelerin tabi olduğu hukuk.
 
Medeni usul hukuku , özel hukuk uyuşmazlıklarının yargısal yoldan çözümlenmesi sürecini inceleyen hukuk dalıdır . Usul , Arapça kökenli bir sözcüktür .Belli bir amaca erişmek için izlenen yol ; anlamına gelir.