Miras Hukuku

Miras Hukuku : Miras bırakan ve mirasçıların tabi olduğu yasal rejim.

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.