Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku : Sigortacılık mevzuatı.
 
Ticaret hukuku kapsamına giren özel bir hukuk dalıdır. Sigortacının bir prim karşılığında, şahsın parayla ölçülebilen bir menfaatini zarara uğratan rizikonun meydana gelmesi durumunda, düzenlemesini öngörür. Sigortacılıkla meşgul olan işletmelerin çalışmalarını ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Ayrıca bu kuralları belirli bir sistem içinde inceleyen hukuk dalına da sigorta hukuku denir.