Yazılar & Makaleler


Hukuk Danışmanlarımızın araştırmaları, tezleri ve uzmanlıkları üzerine olan çalışmalara bloglarından ulaşabileceğiniz gibi, yeni çıkan yasalar, yasalarda ki değişiklikler ve taslak halinde ki son kanun mevzuatlarına dair içeriklere ulaşabilirsiniz.


6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlıtakip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler ile bu tedbirlerin alınması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.


01.05.2016

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, genel sağlık sigortası tescil, prim ve müstehaklık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


13.05.2016

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun

Bu Kanunun amacı, aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini düzenlemektir. Bu Kanun, aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan aile mahkemelerine dair hükümleri kapsar.


12.05.2016

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmelerine dair usul ve esasları düzenlemektir.


14.05.2016